در حال به روز رسانی هستیم! لطفا تا تکمیل زیر ساخت شکیبا باشید.
0
محتوای معرفی
Infinix-Podcast-Cover-10

پادکست بینهایت – قسمت دهم – تخریب پل

فرض کنید یک نفر به شما می‌گوید که زندگی فعلی شما، واقعی نیست و شما داخل یک ماشین تجربه قرار دارید. تحریک‌کننده‌های فراوانی به مغز‌تان متصل شده و تجربه‌ی زندگی را برای شما شبیه‌سازی می‌کنند. هیچ‌یک از رویدادها، انسان‌ها، خاطرات ...
Infinix-Podcast-Cover-09

پادکست بینهایت – قسمت نهم – تزریق انگیزه

پیش از هر چیز به این نکته توجه داشته باشیم که انگیزه و انگیختن و برانگیختن از یک خانواده هستند. در زبان انگلیسی هم Motivation با Move و Motion از یک خانواده است. بنابراین به عنوان نخستین پیش‌زمینه‌ی ذهنی می‌‌توان گفت انگیزه باید برخاستن و اقدام کردن ...
Infinix-Podcast-Cover-08

پادکست بینهایت – قسمت هشتم – حرکت یا برکت

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-07

پادکست بینهایت – قسمت هفتم – تمرکز

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-06

پادکست بینهایت – قسمت ششم – یادگیری

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-05

پادکست بینهایت – قسمت پنجم – برنامه ریزی

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-04

پادکست بینهایت – قسمت چهارم – تصمیم گیری

ادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-03

پادکست بینهایت – قسمت سوم – بمبگذاری فکری

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-02

پادکست بینهایت – قسمت دوم – نقطه صفر مرزی

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
Infinix-Podcast-Cover-01

پادکست بینهایت – قسمت اول – تلنگر

پادکست بینهایت با هدف توسعه و ارتقاء کسب و کار شماست. برای شروع یک کسب و کار موفق از خودتان شروع کردیم! توسعه فردی، تلاش و سرمایه‌گذاری برای رشد مهارت‌های فردی است. این فرآیند مربوط به یک زمان خاص نیست، ...
1 2